Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Вихър Николов Кискинов Назад

Име: Вихър
Презиме: Николов
Фамилия: Кискинов
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Kiskinov, Vihar Nikolov
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научно звено: Юридически факултет