Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Александра Евгениева Айтова Назад

Име: Александра
Презиме: Евгениева
Фамилия: Айтова
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Aleksandra Evgenieva Aytova
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация:
Научно звено: