Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Татяна Иванова Янакиева Назад

Име: Татяна
Презиме: Иванова
Фамилия: Янакиева
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Tatyana Ivanova Yanakieva; Tatyana Yanakieva
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научно звено: Философски факултет