ID Заглавие
358
Актуализираната наказателноправна уредба на ЕС за противодействие на компютърната престъпност
Актуализираната наказателноправна уредба на ЕС за противодействие срещу фалшифицирането на платежни средства. - В: Съвременно право, 2015, 1, с.14-32
Пламен Александров Панайотов

Цитирани публикации Затвори

Цитирания Затвори