Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Румен Илиев Марков Назад

Име: Румен
Презиме: Илиев
Фамилия: Марков
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Rumen Iliev Markov
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Научно звено: Юридически факултет