Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Публикации

ID Заглавие   Брой цитирания  
331 Информационната култура в създаването на библиотечни информационни ресурси. - В: ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КНИГА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, 9, 2017, с.153-164
Милена Миланова Миланова Мария Асенова Аврамова
Преглед 0 Статистика
337 Марин Василев и преподаването на знания за книгата. - В: ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КНИГА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, 1, 2008, с.63-70
Ани Атанасова Гергова
Преглед 0 Статистика
338 Библиотекознанието като учебна дисциплина в Софийския университет - приносът на Елена Кирова и Божана Троянова. - В: ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КНИГА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, 1, 2008, 1, с.71-79
Александър Георгиев Димчев Мария Константинова Капитанова
Преглед 0 Статистика
339 Традиции и модерност в разработването и преподаването на дисциплината "Теория на научната информация". - В: ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КНИГА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, 1, 2008, с.81-88
Нина Стоянова Шуманова
Преглед 0 Статистика
352 Сътрудничеството между Софийския университет и ЦИНТИ за подготовка на информационни специалисти. - В: ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КНИГА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, 1, 2008, 1, с.89-93
Красимир Антонов Петков
Преглед 0 Статистика
353 Размисъл и грижа за съдбата на българската книжовност. Обръщение на проф. дфн Ани Гергова към присъстващите на нейния 70-годишен юбилей. - В: ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КНИГА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, 1, 2008, с.95-103
Ани Атанасова Гергова
Преглед 0 Статистика
354 Специалност Библиотечно-информационни науки. Трудове на преподаватели : Библиографски указател. - В: ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КНИГА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, 1, 2008, с.105-263
Татяна Иванова Янакиева Весела Костадинова Цокева
Преглед 0 Статистика
355 Актуализираната наказателноправна уредба на ЕС за противодействие на компютърната престъпност . - В: Съвременно право, 26, 2015, 4, с.7-28
Пламен Александров Панайотов
Преглед 1 Статистика
359 Някои практически аспекти при заличаването на възбрани . - В: Съвременно право, 26, 2015, 4, с.29-34
Калин Добрев
Преглед 0 Статистика
360 Съдебна практика по прилагане на по-неблагоприятния закон при налагане на доживотен затвор. - В: Съвременно право, 26, 2015, 4, с.35-57
Ива Димитрова Пушкарова
Преглед 1 Статистика
362 Понятията "обществена информация" и "информация от обществения сектор" . - В: Съвременно право, 26, 2015, 4, с.58-81
Калина Орлинова Георгиева
Преглед 0 Статистика
363 "Теория на правото" на проф. д-р Т. Колев - покана за научна дискусия и ценен помощник за бъдещите юристи . - В: Съвременно право, 26, 2015, 4, с.82-86
Симеон Ефимов Гройсман
Преглед 0 Статистика
367 Относно "задължението" на надарения за издръжка, или още веднъж за отменителното основание по чл. 227, ал. 1, б. „в“ ЗЗД. - В: Съвременно право, 27, 2016, 1, с.7-26
Иван Русчев Русчев
Преглед 0 Статистика
379 Какъв минимален срок е приложим при свикване на общо събрание на АД чрез писмени покани? . - В: Съвременно право, 27, 2016, 1, с.27-37
Николай Тодоров Колев
Преглед 0 Статистика
387 Проявления на дигиталната култура във виртуална среда. - В: ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КНИГА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, 9, 2017, с.165-180
Иванка Тодорова Мавродиева
Преглед 0 Статистика

Цитирани публикации Затвори

Цитирания Затвори