Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Николай Тодоров Колев Назад

Име: Николай
Презиме: Тодоров
Фамилия: Колев
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Nikolay Todorov Kolev
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Българска академия на науките
Научно звено: Институт за държавата и правото