Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Публикации

ID Заглавие   Брой цитирания  
149 „Откритият достъп (ОД)“ до информацията и неговото място в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Опитът на специалност „Библиотечно-информационни науки“. - В: ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КНИГА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, 5, 2013, с.5-54
Александър Георгиев Димчев
Преглед 0 Статистика
165 Библиотеките в дуел със съвременните ценности. - В: ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КНИГА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, 5, 2013, с.55-81
Оля Борисова Харизанова
Преглед 0 Статистика
171 Въвеждане на курсове по електронно правителство в обучението на библиотечно-информационните специалисти. - В: ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КНИГА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, 5, 2013, с.83-105
Елица Иванова Лозанова-Белчева
Преглед 1 Статистика
195 Предпоставки за създаване на устойчиви дигитални колекции. - В: ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КНИГА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, 5, 2013, с.107-115
Милена Миланова Миланова
Преглед 0 Статистика
199 Субективната страна на сделките върху върху неоткрити наследства. - В: Съвременно право, 26, 2015, 3, с.19
Делян Йорданов Недев
Преглед 0 Статистика
217 Тема с продължение: нови правила за ползване и отлагане на ползването на платения годишен отпуск . - В: Съвременно право, 26, 2015, 3, с.36
Андрей Сашов Александров
Преглед 0 Статистика
224 Социалната значимост на обществената библиотека през призмата на съвременните пространства за междукултурен диалог. - В: ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КНИГА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, 9, 2017, с.7-42
Ели Драганова Попова
Преглед 0 Статистика
242 Създаване и развитие на библиотечното образование в СУ "Св. Климент Охридски". Специфика и интегритет в съобществото на университетските дисциплини. - В: ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КНИГА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, 1, 2008, с.5-47
Татяна Иванова Янакиева
Преглед 0 Статистика
257 Правен режим на гражданската регистрация за гражданите на ЕС - теоретични и практически аспекти . - В: Съвременно право, 26, 2015, 3, с.43
Михаил Люцканов Стоянов
Преглед 0 Статистика
259 Философският позитивизъм и възникването на правния позитивизъм: анализ чрез историята на идеите. - В: Съвременно право, 26, 2015, 3, с.53
Симеон Ефимов Гройсман
Преглед 0 Статистика
303 Нови подходи за присъствието на българските регионални библиотеки във виртуалното пространство. - В: ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КНИГА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, 9, 2017, с.43-58
Ели Драганова Попова Анета Дончева Дончева
Преглед 0 Статистика
304 Регионалната библиотека – представяне на нейните ресурси и осигуряване на комуникационни връзки с ползвателите и обществото. - В: ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КНИГА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, 9, 2017, с.59-79
Анета Дончева Дончева
Преглед 0 Статистика
306 Изследване представянето на ефективността на обществените библиотеки във виртуалното пространство: Услугите, достъпът и възможностите за комуникации с потребители, представени на уеб сайтовете на обществените библиотеки. - В: ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КНИГА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, 9, 2017, с.81-115
Ели Драганова Попова Надя Карачоджукова
Преглед 0 Статистика
308 Ефекти от комерсиализацията на научната информация. - В: ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КНИГА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, 9, 2017, с.119-137
Оля Борисова Харизанова
Преглед 0 Статистика
324 Изграждането на информационна култура – фактор за повишаване престижа на обществената библиотека. - В: ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КНИГА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, 9, 2017, с.141-151
Цветанка Христова Панчева
Преглед 0 Статистика

Цитирани публикации Затвори

Цитирания Затвори