Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Тема с продължение: нови правила за ползване и отлагане на ползването на платения годишен отпуск Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Андрей Сашов Александров
Заглавие на статия: Тема с продължение: нови правила за ползване и отлагане на ползването на платения годишен отпуск
Паралелно заглавие: A follow-up article: new rules related to the use and postponement of the use of paid annual leave
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 26
Година: 2015
Книжка: 3
Страници: 36
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: The article is a follow-up to the article “Practical issues related to the postponement of use of the annual paid leave and the void by prescription of the entitlement to use it by lapse of time, as well as postponement of use of other types of paid leaves”, published in the Contemporary Law Journal, issue No. 6 of 2014. The present study focuses on the recent amendments to the legal regime of using and postponing paid annual leave, as promulgated in the State Gazette No. 54 of 17 July 2015.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
218 Практически проблеми, свързани с отлагане на ползването и погасяване по давност на платения годишен отпуск, както и отлагане на ползването на някои други видове отпуски . - В: Съвременно право, 2014, 6, с.7
Андрей Сашов Александров
Преглед
219 Коментар на Кодекса на труда . София: Сиби, 2013, с. 606
Красимира Иванова Средкова Васил Желязков Мръчков Атанас Петров Василев
Преглед
220 Коментар на Кодекса на труда . София: Сиби, 2003, с. 457
Красимира Иванова Средкова Васил Желязков Мръчков Атанас Петров Василев
Преглед
221 Отлагане и погасяване на правото на платен годишен отпуск. - В: Трудови отношения, 2014, с.419
Васил Желязков Мръчков
Преглед
222 Отлагане и погасяване на правото на платения годишен отпуск. София: Труд и право, 2013, с. 19
Цвета Евгениева Попова
Преглед
223 Гражданско право : Обща част : Т. 2.. София: Софи-Р, 1996, с. 252
Мария Николова Павлова
Преглед