Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Отлагане и погасяване на правото на платения годишен отпуск Назад

Език: Български
Държава: България
ISBN: none
Автор: Цвета Евгениева Попова
Научна организация (Колективен автор):
Паралелно заглавие:
Населено място на издаване: София
Издателство: Труд и право
Година: 2013
Научна област:
Научно направление:
Страници: 19
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: