Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Отлагане и погасяване на правото на платен годишен отпуск Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: none
Автор: Васил Желязков Мръчков
Заглавие на статия: Отлагане и погасяване на правото на платен годишен отпуск
Паралелно заглавие:
Заглавие на списание: Трудови отношения
Том:
Година: 2014
Книжка:
Страници: 419
Научна област:
Научно направление:
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: