Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Коментар на Кодекса на труда Назад

Език: Български
Държава: България
ISBN: none
Автор: Васил Желязков Мръчков Атанас Петров Василев Красимира Иванова Средкова
Научна организация (Колективен автор):
Паралелно заглавие:
Населено място на издаване: София
Издателство: Сиби
Година: 2003
Научна област:
Научно направление:
Страници: 457
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: