Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Цвета Евгениева Попова Назад

Име: Цвета
Презиме: Евгениева
Фамилия: Попова
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Tsveta Evgenieva Popova
Имейл адрес: tsv.popova@law.uni-sofia.bg
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научно звено: Юридически факултет