Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Делян Йорданов Недев Назад

Име: Делян
Презиме: Йорданов
Фамилия: Недев
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Delyan Yordanov Nedev
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Университет за национално и световно стопанство
Научно звено: Юридически факултет