Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Александър Георгиев Димчев Назад

Име: Александър
Презиме: Георгиев
Фамилия: Димчев
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Aleksandar Georgiev Dimchev
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация:
Научно звено: