Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Елица Иванова Лозанова-Белчева Назад

Име: Елица
Презиме: Иванова
Фамилия: Лозанова-Белчева
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Elitsa Ivanova Lozanova-Belcheva
Имейл адрес:
Телефон: 56290028900
ORCID: 0000-0003-2451-907X
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научно звено: Философски факултет