Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Философският позитивизъм и възникването на правния позитивизъм: анализ чрез историята на идеите Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Симеон Ефимов Гройсман
Заглавие на статия: Философският позитивизъм и възникването на правния позитивизъм: анализ чрез историята на идеите
Паралелно заглавие: Philosophical positivism and the origin of legal positivism: a history of ideas analysis
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 26
Година: 2015
Книжка: 3
Страници: 53
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: Why is the empiricist tradition within modern juridical thought called legal positivism – because it is claimed to have a relation to positive law or because of its philosophical origins? In order to solve this etymological problem a hypothesis on the relation between philosophical and legal positivism in their initial manifestations is presented. The main idea, which is elaborated and defended in the article, is that legal positivism used the empiricist epistemology and followed the scientific criteria and arguments about the function of science, as maintained by the positivist philosophers. A brief review of the epistemological empiricism of Modernity and of philosophical positivism is provided. The influence of their basic arguments on leading legal positivists is traced. The aim of the analysis is to emphasise on the direct references and personal interactions between philosophers like Hume, Comte, J. S. Mill, and certain jurists. In conclusion, the features of philosophical positivism in the legal theories of Bentham, Austin and Bergbohm are described and an answer is given to the question about the historical and cultural roots of European positivism.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
260 A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence : Vol. 1. The Law and the Right. Dordrecht: Springer, 2005, с. 80
Enrico Pattaro
Преглед
261 Positivism in Europe to 1900. - В: Dictionary of the History of Ideas : Studies of Selected Pivotal Ideas : Vol. 3., 1973, с.532
L. Simon
Преглед
262 Съвременният правен позитивизъм. - В: Съвременно право, 2000, 5, с.25
Росен Владимиров Ташев
Преглед
263 История на политическите и правни учения : Д. 1. От Буржоазните революции до ХХ век. Русе: Свида, 2007, с. 254
Лъчезар Иванов Дачев
Преглед
264 От апология на правната норма към теория на правния ред . София: Юриспрес, 2003, с. 27
Даниел Василев Вълчев
Преглед
265 Курс по обща теория на правото : Увод Методология на правото . София: Юриспрес, 2003, с. 146
Венелин Йорданов Ганев
Преглед
266 Dictionary of Law. London: Pitman Publishing, 1997, с. 290
Leslie Basil Curzon
Преглед
267 Кратка история на западната теория на правото. София: Рива, 1998, с. 212
Джон Маурис Кели
Преглед
268 Positivismo giuridico : Lezioni di Filosofia del diritto. Torino: Giappichelli Editore, 1996, с. 3
Norberto Bobbio
Преглед
269 Позитивистская теория права в России. Москва: Без издателство, 1978, с. 22
Валерий Дмитриевич Зорькин
Преглед
270 Юридическият позитивизъм. - В: Правна мисъл, 1983, 4, с.22
Нено Колев Неновски
Преглед
271 The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism.. Oxford: Clarendon Press, 2002, с. 3
Robert Alexy
Преглед
272 Legal Theory.. London: Stevens and sons, 1967, с. 253
Wolfgang Friedmann
Преглед
273 Теория на тълкуването. София: Сиби, 2007, с. 14
Росен Владимиров Ташев
Преглед
274 Рационализъм и емпиризъм в правото : (Встъпителна лекция) . - В: Годишник на Софийския университет. Юридически факултет, 38, 1943, с.1
Цеко Николчов Торбов
Преглед
275 История и теория на правото . София: Издателство на БАН, 1992, с. 159
Цеко Николчов Торбов
Преглед
276 За философията. София: Нов български университет , 2004, с. 57
Робърт Пол Улф
Преглед
277 The Encyclopedia of Philosophy : Vol. 2.. London: Macmillan, 1967, с. 499
Paul Edwards
Преглед
278 Основен курс по философия : Философия на ХVІІ и ХVІІІ век . София: Лик, 2001, с. 63
Емерих Корет Харалд Шьондорф
Преглед
279 Сочинения в трех томах : Т. 3. Два трактата о правлении. Москва: Наука, 1988, с. 318
Джон Лок
Преглед
280 Locke’s political theory. - В: British Philosophy and the Age of Enlightenment, 2004, с.79
Ian Harris
Преглед
281 Сочинения в трех томах : Т. 1. Опыт о человеческом разумении. Без издателство, 1988, с. 154
Джон Лок
Преглед
282 The Essential Philosophical Works. Hertfordshire: Wordsworth Editions , 2011, с. 162
David Hume
Преглед
283 The Alienation of Reason: A history of Positivist Thought. New York: Doubleday & Company, 1968,
Leszek Kolakowski
Преглед
284 Positivism. - В: International Encyclopedia of the Social Sciences: Vol. 12., 1968, с.389
Abraham Kaplan
Преглед
285 Positivism. - В: The Encyclopedia Americana: International edition: Vol. 22., 2001, с.450
Gertrud Lenzer
Преглед
286 A History of Philosophy: Vol. 9: Modern Philosophy: From the French Revolution to Sartre, Camusand Levi-Strauss. New York: Doubleday & Company, 1994, с. 74
Frederick Charles Copleston
Преглед
287 Auguste Comte and Positivism. London: Teubner, 1907, с. 8
John Stuart Mill
Преглед
288 Социалната наука. София: Глория Мунди, 1998, с. 54
Огюст Конт
Преглед
289 История философии. Киев: Ника-центр, 1997, с. 371
Wilhelm Windelband
Преглед
290 История философии права: Пособие к лекциям . Санкт-Петербург: Без издателство, 1918, с. 448
Николай Михайлович Коркунов
Преглед
291 General View of Positivism. London: Teubner, 1865, с. 11
Огюст Конт
Преглед
292 Опыт критического исследования основоначал позитивной философии. Санкт-Петербург: Без издателство, 1877, с. 4
Владимир Викторович Лесевич
Преглед
293 Introduction and Biographical notes. - В: The Province of jurisprudence determined, 2001,
W. E. Rumble
Преглед
294 Въведение във философия на правото: Учебник за СОУ . София: Философска фондация Минерва, 1994, с. 83
Стилиян Йотов Йотов
Преглед
295 Austin on Jurisprudence. - В: Collected Works of John Stuart Mill: Vol. 21. Essays on Equality, Law, and Education, 1863, с.165
John Stuart Mill
Преглед
296 Essays on Bentham: Studies in Jurisprudence and Political Theory. Oxford: Clarendon Press, 1982, с. 107
Herbert Lionel Adolphus Hart
Преглед
297 The Province of jurisprudence determined. Cambridge: Cambridge University Press, 2001,
John Austin
Преглед
298 An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Clarendon Press, 1879,
Jeremy Bentham
Преглед
299 Positivism and the Separation of Law and Morals. - В: Harvard Law Review, 1958, 4, с.594
Herbert Lionel Adolphus Hart
Преглед
300 Jurisprudenz und Rechtsphilosophie: Kritische Abhandlungen: B. 1.. Leipzig: Без издателство, 1892, с. 51
Karl Bergbohm
Преглед
301 Major trends in the History of Legal Philosophy. Amsterdam: North-Holland Publishing , 1979, с. 207
Hendrik Jan van Eikema Hommes
Преглед
302 История и философия науки. Москва: Академический проект, 2011, с. 13
Вячеслав Семенович Степин
Преглед