Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Даниел Василев Вълчев Назад

Име: Даниел
Презиме: Василев
Фамилия: Вълчев
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Daniel Vasilev Valchev
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научно звено: Юридически факултет