Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism. Назад

Език: Български
Държава: България
ISBN: none
Автор: Robert Alexy
Научна организация (Колективен автор):
Паралелно заглавие:
Населено място на издаване: Oxford
Издателство: Clarendon Press
Година: 2002
Научна област:
Научно направление:
Страници: 3
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: