Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Валерий Дмитриевич Зорькин Назад

Име: Валерий
Презиме: Дмитриевич
Фамилия: Зорькин
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Valeriy Dmitrievich Zorykin
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация:
Научно звено: