Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Major trends in the History of Legal Philosophy Назад

Език: Български
Държава: България
ISBN: none
Автор: Hendrik Jan van Eikema Hommes
Научна организация (Колективен автор):
Паралелно заглавие:
Населено място на издаване: Amsterdam
Издателство: North-Holland Publishing
Година: 1979
Научна област:
Научно направление:
Страници: 207
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: