Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

A History of Philosophy: Vol. 9: Modern Philosophy: From the French Revolution to Sartre, Camusand Levi-Strauss Назад

Език: Български
Държава: България
ISBN: none
Автор: Frederick Charles Copleston
Научна организация (Колективен автор):
Паралелно заглавие:
Населено място на издаване: New York
Издателство: Doubleday & Company
Година: 1994
Научна област:
Научно направление:
Страници: 74
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: