Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

An Introduction to the Principles of Morals and Legislation Назад

Език: Български
Държава: България
ISBN: none
Автор: Jeremy Bentham
Научна организация (Колективен автор):
Паралелно заглавие:
Населено място на издаване: Oxford
Издателство: Clarendon Press
Година: 1879
Научна област:
Научно направление:
Страници:
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: