Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Positivism Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: none
Автор: Abraham Kaplan
Заглавие на статия: Positivism
Паралелно заглавие:
Заглавие на списание: International Encyclopedia of the Social Sciences: Vol. 12.
Том:
Година: 1968
Книжка:
Страници: 389
Научна област:
Научно направление:
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: