Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Positivism and the Separation of Law and Morals Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: none
Автор: Herbert Lionel Adolphus Hart
Заглавие на статия: Positivism and the Separation of Law and Morals
Паралелно заглавие:
Заглавие на списание: Harvard Law Review
Том:
Година: 1958
Книжка: 4
Страници: 594
Научна област:
Научно направление:
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: