Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

От апология на правната норма към теория на правния ред Назад

Език: Български
Държава: България
ISBN: none
Автор: Даниел Василев Вълчев
Научна организация (Колективен автор):
Паралелно заглавие:
Населено място на издаване: София
Издателство: Юриспрес
Година: 2003
Научна област:
Научно направление:
Страници: 27
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: