Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence : Vol. 1. The Law and the Right Назад

Език: Български
Държава: България
ISBN: none
Автор: Enrico Pattaro
Научна организация (Колективен автор):
Паралелно заглавие:
Населено място на издаване: Dordrecht
Издателство: Springer
Година: 2005
Научна област:
Научно направление:
Страници: 80
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: