Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Емерих Корет Назад

Име: Емерих
Презиме:
Фамилия: Корет
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Emerich Coreth
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация:
Научно звено: