Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Правен режим на гражданската регистрация за гражданите на ЕС - теоретични и практически аспекти Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Михаил Люцканов Стоянов
Заглавие на статия: Правен режим на гражданската регистрация за гражданите на ЕС - теоретични и практически аспекти
Паралелно заглавие: Legal regime of civil registration for EU citizens - theoretical and practical aspects
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 26
Година: 2015
Книжка: 3
Страници: 43
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: The article studies the current Bulgarian legislation in the field of civil registration of EU citizens with a permanent residence in Bulgaria. The historical and comparative legislation analysis carried out provides a basis for discussion of the shortcomings of the legal rules, regulating the restrictions in the regime of civil registration, built around the administrative identification (so called Personal Identification Number, abbreviated as “ÅÃÍ”) of persons subject to registration. The article focuses on the legal peculiarities of the registration regime of EU citizens with a permanent residence in Bulgaria before the country’s accession to the EU.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
258 Анализ на политиката за развитие на електронното правителство в България (в контекста на европейската информационна политика) : Автореферат. София: Без издателство, 2009, с. 31
Елица Иванова Лозанова-Белчева
Преглед