Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Понятията "обществена информация" и "информация от обществения сектор" Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Калина Орлинова Георгиева
Заглавие на статия: Понятията "обществена информация" и "информация от обществения сектор"
Паралелно заглавие: The concepts of public information and public sector information
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 26
Година: 2015
Книжка: 4
Страници: 58-81
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: The article provides comparative analysis of the concepts of public information and public sector information. These concepts are relevant to the information created and held by the state organs and the public sector organisations. The resemblance between the two types of information is based on the content of the information, whereas the differentiation lays over the purpose of the information and the goals that it pursuits.

Цитирани публикации

Няма добавени записи!