Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Какъв минимален срок е приложим при свикване на общо събрание на АД чрез писмени покани? Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Николай Тодоров Колев
Заглавие на статия: Какъв минимален срок е приложим при свикване на общо събрание на АД чрез писмени покани?
Паралелно заглавие: What is the minimum term applicable to convocation of the general meeting of a joint stock company through written invitations?
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 27
Година: 2016
Книжка: 1
Страници: 27-37
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи: joint stock company, general meeting of shareholders, invitation
Интернет адрес:
Резюме: The author argues that the minimum term for convocation of the general meeting of а joint stock company through written invitations is 30 days and that such term runs from the time all shareholders are served with invitations. The article also addresses the correlation between the term for convocation of the general meeting of shareholders and the terms and conditions for the exercise of shareholders’ rights under Art. 223a and Art. 224 of the Commercial Act. The conclusions drawn in the article are analyzed in light of the positions taken in legal theory and the case law of the Supreme Court of Cassation.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
380 Търговско дружествено право : Търговски дружества - общи положения : Отделни видове търговски дружества . Велико Търново: Абагар, 2014, с. 529
Георги Стефанов Иванов
Преглед
381 Капиталови търговски дружества. София: Труд и право, 2011, с. 181
Витали Езра Таджер Огнян Стефанов Герджиков Георги Стефанов Иванов Камелия Методиева Касабова Таня Николаева Бузева
Преглед
382 Новите положения в търговското право: Промените в Търговския закон. София: Труд и право, 2000, с. 150
Огнян Стефанов Герджиков Ангел Симеонов Калайджиев Таня Николаева Бузева Александър Николов Кацарски Камелия Методиева Касабова Валентина Методиева Попова
Преглед
383 Търговски дружества на капитала: Ценни книжа и корпоративно управление . София: Национален институт на правосъдието, 2009, с. 146
Анета Братанова Нели Димитрова Маданска Бистра Николова Розалина Градинарова
Преглед
384 Въпроси на свикването на общо събрание на акционерите с писмени покани. - В: Търговско и облигационно право, 2015, 7, с.9
Владимир Георгиев
Преглед
385 Коментар на промените в Търговския закон . София: Труд и право, 2003, с. 72
Ангел Симеонов Калайджиев Поля Неделчева Голева Методи Марков Марков Нели Димитрова Маданска
Преглед
386 Правна закрила на миноритарните съдружници и акционери в капиталови дружества . София: Авалон Пъблишинг, 2012, с. 148
Вълчин Здравков Даскалов
Преглед