ID Заглавие
808
Замяна на наказанието доживотен затвор с лишаване от свобода на основание чл. 38А, ал. 3 от Наказателния кодекс - законов режим и съдебна практика
Съдебна практика по прилагане на по-неблагоприятния закон при налагане на доживотен затвор. - В: Съвременно право, 2015, 4, с.35
Ива Димитрова Пушкарова

Цитирани публикации Затвори

Цитирания Затвори