Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Ирен Белдичану Назад

Име: Ирен
Презиме:
Фамилия: Белдичану
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Irene Beldiceanu
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация:
Научно звено: