Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Пол Дюмон Назад

Име: Пол
Презиме:
Фамилия: Дюмон
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Paul Dumont
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация:
Научно звено: