Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Йорданка Вълчева Зидарова Назад

Име: Йорданка
Презиме: Вълчева
Фамилия: Зидарова
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Yordanka Valcheva Zidarova
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научно звено: Юридически факултет