Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Снежка Крумова Панова Назад

Име: Снежка
Презиме: Крумова
Фамилия: Панова
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Snezhka Krumova Panova
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Българска академия на науките
Научно звено: Институт за исторически изследвания