Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Jonathan Elliot Назад

Име: Jonathan
Презиме:
Фамилия: Elliot
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името:
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация:
Научно звено: