Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Наталия Василева Киселова Назад

Име: Наталия
Презиме: Василева
Фамилия: Киселова
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името:
Имейл адрес: nkiselova@uni-sofia.bg
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научно звено: Юридически факултет