Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Петър Пенчов Абрашев Назад

Име: Петър
Презиме: Пенчов
Фамилия: Абрашев
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Petar Penchov Abrashev
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Българска академия на науките
Научно звено: Институт за държавата и правото