Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Димитър Георгиев Саздов Назад

Име: Димитър
Презиме: Георгиев
Фамилия: Саздов
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Dimitar Georgiev Sazdov
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Университет за национално и световно стопанство
Научно звено: Юридически факултет