Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Димитър Стоянов Тончев Назад

Име: Димитър
Презиме: Стоянов
Фамилия: Тончев
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Dimitar Stoyanov Tonchev
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Българска академия на науките
Научно звено: Институт за държавата и правото