Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Мирослав Митьов Димитров Назад

Име: Мирослав
Презиме: Митьов
Фамилия: Димитров
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Miroslav Mityov Dimitrov
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Университет за национално и световно стопанство
Научно звено: Юридически факултет