Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Нисим Юда Меворах Назад

Име: Нисим
Презиме: Юда
Фамилия: Меворах
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Nisim Yuda Mevorah
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научно звено: Юридически факултет