Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Давид И. Лиджи Назад

Име: Давид
Презиме: И.
Фамилия: Лиджи
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: David I. Lidzhi
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация:
Научно звено: