Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Леон Бохор Фархи Назад

Име: Леон
Презиме: Бохор
Фамилия: Фархи
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Leon Bohor Farhi
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация:
Научно звено: