Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Красимир Николов Митев Назад

Име: Красимир
Презиме: Николов
Фамилия: Митев
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Krasimir Nikolov Mitev
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Научно звено: Юридически факултет