Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Симеон Владимиров Тасев Назад

Име: Симеон
Презиме: Владимиров
Фамилия: Тасев
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Simeon Vladimirov Tasev
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Научно звено: Юридически факултет