Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Кръстю Тинев Цончев Назад

Име: Кръстю
Презиме: Тинев
Фамилия: Цончев
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Krastyu Tinev Tsonchev
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация:
Научно звено: