Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Ангел Йорданов Шопов Назад

Име: Ангел
Презиме: Йорданов
Фамилия: Шопов
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Angel Yordanov Shopov
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Научно звено: Юридически факултет