Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Росен Андреев Карадимов Назад

Име: Росен
Презиме: Андреев
Фамилия: Карадимов
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Rosen Andreev Karadimov
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научно звено: Юридически факултет